sinhala typing help

Top Searches: බුදු දහම , ආදරය , මහින්ද , ලංකාව , චින්තනය , පරිගණක , සිංහල , කලාවResults for "ස යන්නෙන් නම්" Found 597 in 0.01 seconds. Displaying : page 1 of 60

ර දහ්‌ ගණනකට පෙර ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක බැංකු ක්‍රම පිළිබ`දව කියෑවෙන තෝනිගල ෙල්ලිපිය බැරගම

ර දහ්‌ ගණනකට පෙර ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක බැංකු ක්‍රම පිළිබ`දව කියෑවෙන තෝනිගල ෙල්ලිපිය බැරගම ද්ධානන්ද හිමි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, කලාප කර්යාලය, කාගල හැඳින්වීම :- ලෝකයේ ු රටවල් මග ඳන කල ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රාග් ඓතිහාික ාධක හිත ඉතිහායක්‌ මෙන

www.divaina.com - [c]

හිපොක්‍රටේ‌ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පියා නො වේ

හිපොක්‍රටේ‌ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පියා නො වේ මෙවර අපේ ප්‍රවාද වෙන් වන්නේ වෛද්‍ය චන්න ජයුමන මහතා විින් පුගිය තියේ විදුර පුවත්පතෙහි පළ කරන ලද හිපොක්‍රටී්‌ හා ග්‍රීක දෙවියෝ යන ලිපියට ප්‍රතිචාරයක්‌ දැක්‌වීමට ය. ලිපිය ලිවීම පිළිබඳ ව අප බටහිර වෛද්

www.vidusara.com - [c]

මාතලන් | Maathalan: "" අපලේ - Bad Luck "Sa"

මාතලන් | Maathalanහොරෙක්, මංකොල්ලකරුවෙක්, මංපහරන්නෙක්...ඒ වගේම දේශප්‍රේමියෙක්........happyjay65@gmail.comFeb 28, 2013"" අපලේ - Bad Luck "Sa"ඔය පින්තූරේ තියෙන "" යන්න, හෝඩියේ තිබුන "" යන්නටත් වඩා, දෑට හුරුවු පරම්පරාවක් ලංකාවේ ිටිනවාය. ඔය වික්ටර්

maathalan.blogspot.com - [c]

ර ණ-ගැටපදවිවරණය - Wikibooks

ර ණ-ගැටපදවිවරණයWikibooks වෙතින්වෙත පනින්න:ංචලනය,ොයන්නනමවු මුනිරණරණ යෙමි--ඟුන් රණ කොට හෙවත් හැම දුකට පිහිට වන්නන් කොට ලකමි. ‘රණ’ යනු පිහිටයි. දුක් දුරු කොට ැප අත් කර ගැණිමට යමෙක් හෝ යමක් උපකාරි වේ නම් ඒ ‘පිහිට’ යි. ආය්ය්නර්මයහාඬඝරත්න

si.wikibooks.org - [c]

ප රෙ වි න්දෙශ-මාර්ග වර්ණ නා - Wikibooks

ප රෙ වි න්දෙශ-මාර්ග වර්ණ නාWikibooks වෙතින්වෙත පනින්න:ංචලනය,ොයන්නමාර්ග් වර්ණ නා.පටුන1 17. ක්රි‍: කා: ප: :- පරෙවි ුබ නිමිති බල. 2 45 ක්රි : කා: ප: :- මිතුරිඳු (එතනිත් ) වඩන. 3 46. ක්රිි: කා: ප: :- (කි ඳ) රතැ නිවා. 4 47. ක්රි: කා: ප: :- ම

si.wikibooks.org - [c]

කව්ිළුමිණ-කව්ිළුමිණ-xviii - Wikibooks

කව්ිළුමිණ-කව්ිළුමිණ-xviiiWikibooks වෙතින්වෙත පනින්න:ංචලනය,ොයන්න701 අර්ථ:- ඒ නරවර තෙමේ (කොවින්=) කොපයෙන් බලා හි (ුලාත්=) මඳක් ලා (=ොලොවා-වනා) ලියනුවන් (=කපන්නන්) කැඳවා ගෙණ එනු පිණි මැතියන්ගේ වුවනත් (මුහුණු) බැලී ය. වි්තර:- ‘ුලාක් ලා හි්’

si.wikibooks.org - [c]

ැවුල් අුන් පවන් - Wikibooks

ැවුල් අුන් පවන්Wikibooks වෙතින්වෙත පනින්න:ංචලනය,ොයන්නැවුල් අුන් පවත් පෙළ:- රතමිණි දිිළු යුත්, මුතුකලබෙව් දිමුත්, පළ හෙළ - පිය පතර ැදි ැවුලිඳු ැරද! (රත් මැණික් රිවැ පෙනෙන කරමලක් හිත වූ, මුතු රැ මෙන් බබළන, පැතිර පෙනෙන ුදු පැහැ ඇති

si.wikibooks.org - [c]

ප රෙ වි න්දෙශ-දෙව පුර වර්ණනා - Wikibooks

ප රෙ වි න්දෙශ-දෙව පුර වර්ණනාWikibooks වෙතින්වෙත පනින්න:ංචලනය,ොයන්නදෙවපුර වර්ණ නා.පටුන1 151. ක්රිණ: කා: ප: :- කිඳ තා අතට පත්කර. 2 152. ක්රිර: කා: ප: :- ි අවර රිවි වේ ගත් එව්. 3 153. ක්රිය: කා: ප: :- එ පුරඹ ුරන් රැ රවටන මෙනි. 4 154. ක්ර

si.wikibooks.org - [c]

W3Lanka - blog by Para: ජාතියේ නම් තබන්නා අරිෙන් අහුබුදු ිංහලයන්ගේ නම්

PagesHome English ර වින්දන ුන්දර ඉංගිරිි පරිවර්තන දැන්වීම්2010-11-07ජාතියේ නම් තබන්නා අරිෙන් අහුබුදු ිංහලයන්ගේ නම්(2010 නොවැම්බර් 07, W3Lanka) ලංකාවේ ජාතික නම් තබන්නා අරිෙන් අහුබුදු ය. අරිෙන් අහුබුදු ශූරීන් කියා ද මහරු කියති. මාටින් වික්‍ර

www.w3lanka.com - [c]

තොප්පිගල ඓතිහාික උරුමය පාදක ටහන් 1 මේධානන්ද ්‌ථවිර, එල්ලාවල, කුඩිම්බිගල තපෝවනය, පරගමු ඉතිහා

ේවාර්ජිත මහාචාර්ය එම්. ඩබ්ලිව්. විමල් විඡේරත්න නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපු දි්‌ත්‍රික්‌කයේ කෝරළේ පත්තුවේ (උතුර), පෙරිල්ලවේලි ග්‍රාමේවක වමේ තොප්පිගල පිහිටා ඇත. තොප්පිගල ගල මුදුනේ පිහිටීම (- උතුරු අක්‌ෂාංශ 700 500 5" නැගෙනහිර දේශාංශ 810 23' 23" වේ. ල

www.divaina.com - [c]
Results for "ස යන්නෙන් නම්" Found 597 in 0.01 seconds. Displaying : page 1 of 60