search sri lanka, info lanka
මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නාඩි ඇට් ඇමරිකා - 2
පළවෙනි පට්ටන්දර ජාතකේඉවර උණු එකේ ඔන්න දෙවැනි එක! සියැටෙල් නගරේ මාසයක් විතරම හිටපු එකේ තව ඩිංගිත්තක් ඒ ගැන කොටන්න හිතුවා. මං හිටියේ වසන්ත කාලේ  summer එකේ නිසා වැඩේ ශේප්! වැඩිය වැස්ස නෑ. නැත්නම් සියැටේල් කියන්නේ හැමදාම වැහි වලාකුළු වලින් බර වෙච්චි නගරයක්. මේ මිනිස්සු පරිසරේට හරිම ආදරේ ජාතියක් කිව්වනේ... නගරේ නම හැදිලා තියෙන්නෙත් ගහ කොළේ එක්ක ජිවත් වෙච්චි කෙලින් කතා කරපු මනුස්සයෙක් ගේ නමින්. ...

http://naadiyaonline.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මහා අබසරණ ජාතකය | Aba Saranayi Yako!
(ප්‍රබන්ධය එකා යකා විසිනි.)තවදැ එක් සමයෙක්හි මොහොල් ගස් පැළවනාහ. පැළවුණාවූ මොහොල් ගස් මස්තකයෙහි කැදැළි තැනූ ධවල කපුටුවෝ අං ඇති ගැරඬින් හා සහවාසය කරනා හ. එකල්හි මිහිඳු රජපසයා කනිටු සොයුරු ගොටුඅබයා කල්පනාවෙහි නිමග්නවැ වසන්නේ "මෙවන් වූ භීම සමයෙක්හිදී දැ නොවතු නම් කවර කලෙක මා රජසබයටැ ගිය මනා වේදැ?"යි සිතා මෙ පවත් එසැණෙහිම සසිරි බර මෙ සිරිලක දනව්වක් පසල් දනව්වක් පාසා පතුරුවනු පිණිසැ ස්වකීය ...

http://thahanamwachana.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පාලු දැනෙන හැන්දෑවක
දවසට එළිය දී උදයේ සිට දැවුණුහිරු දෙවියන් ට දැන් තද වෙහෙසකි දරුණුදාහය නිවාගන්න ට සිරුර ට දැනුණුඈතින් පෙනෙයි සිහිලැල් මුහුද ට බසිනු හමනා සුළං රැල්ලේ පැටලී දුරෙකසිට එන සීතලය තව ඉවසිය නො හැකසූරිය පෙම්වතාගෙන් වෙන් වන විටෙකමිහි ලිය නගන සුසුම යි මේ, නොමැ‘ත සැක කිරි සුදු පෙණ ඇතිරි පැමිණී වෙරළ වෙතළ සොවින් තැවෙන මිහි ලිය ගේ වෙරළ වතතෙමමින් විටින් විට නැගෙනා කඳුළු තෙතපිස දා දමන්න ට දරනා නො ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මම ආයිත් ලියන්නයි කියල හිතුවා. . . .
අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි බ්ලොග් එක මතක් උනේ. මගේ අනික් බොලොග් හැමෝටම පොදුවෙ බලන්නත් බැරි නිසා, මේකවත් ටිකක් ලියන්න හිතුවා. බලමුකො වෙලාව තියෙන හැටියට ...

http://mageasin.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පාලු දැනෙන හැන්දෑවක
දවසට එළිය දී උදයේ සිට දැවුණුහිරු දෙවියන් ට දැන් තද වෙහෙසකි දරුණුදාහය නිවාගන්න ට සිරුර ට දැනුණුඈතින් පෙනෙයි සිහිලැල් මුහුද ට බසිනු හමනා සුළං රැල්ලේ පැටලී දුරෙකසිට එන සීතලය තව ඉවසිය නො හැකසූරිය පෙම්වතාගෙන් වෙන් වන විටෙකමිහි ලිය නගන සුසුම යි මේ, නොමැ‘ත සැක කිරි සුදු පෙණ ඇතිරි පැමිණී වෙරළ වෙතළ සොවින් තැවෙන මිහි ලිය ගේ වෙරළ වතතෙමමින් විටින් විට නැගෙනා කඳුළු තෙතපිස දා දමන්න ට දරනා නො ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නොපැහැදිලි හැඟුම…
තනිකමක් ද,  නැතිනම්, ම්ම්ම්ම්.. කියාගන්න බැරි හැඟුමක්?.. හිත දවාලන වේදනාවක් ද.. තවත් එක ප්‍රශ්නයක්.. පිළිතුරක් ඉල්ලන හදවතක්.. කෑ ගැසයි හදවතින් යලි යලිත්..         ...

http://angeliro88.wordpress.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පාලු දැනෙන හැන්දෑවක
දවසට එළිය දී උදයේ සිට දැවුණුහිරු දෙවියන් ට දැන් තද වෙහෙසකි දරුණුදාහය නිවාගන්න ට සිරුර ට දැනුණුඈතින් පෙනෙයි සිහිලැල් මුහුද ට බසිනු හමනා සුළං රැල්ලේ පැටලී දුරෙකසිට එන සීතලය තව ඉවසිය නො හැකසූරිය පෙම්වතාගෙන් වෙන් වන විටෙකමිහි ලිය නගන සුසුම යි මේ, නොමැ‘ත සැක කිරි සුදු පෙණ ඇතිරි පැමිණී වෙරළ වෙතළ සොවින් තැවෙන මිහි ලිය ගේ වෙරළ වතතෙමමින් විටින් විට නැගෙනා කඳුළු තෙතපිස දා දමන්න ට දරනා නො ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පාලු දැනෙන හැන්දෑවක
දවසට එළිය දී උදයේ සිට දැවුණුහිරු දෙවියන් ට දැන් තද වෙහෙසකි දරුණුදාහය නිවාගන්න ට සිරුර ට දැනුණුඈතින් පෙනෙයි සිහිලැල් මුහුද ට බසිනු හමනා සුළං රැල්ලේ පැටලී දුරෙකසිට එන සීතලය තව ඉවසිය නො හැකසූරිය පෙම්වතාගෙන් වෙන් වන විටෙකමිහි ලිය නගන සුසුම යි මේ, නොමැ‘ත සැක කිරි සුදු පෙණ ඇතිරි පැමිණී වෙරළ වෙතළ සොවින් තැවෙන මිහි ලිය ගේ වෙරළ වතතෙමමින් විටින් විට නැගෙනා කඳුළු තෙතපිස දා දමන්න ට දරනා නො ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

ලිංගික කුහකත්වයේ ආදීනව..
ඔහු – “මල්ලී.. ජීවිතය කියන්නෙ හරි පුදුමාකාර ලස්සන දෙයක්. ජීවිතය හරියට විඳින්න ඕනෙ. ඔයා ඉගෙන ගන්න පවුල් ජීවිතය ගැන.  දැන් බලන්න මගේ පවුල් ජීවිතය දිහා. අපි කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද.. මට මගේ වයිෆ්ව 100% ක් විශ්වාසයි. එයාටත් ඒ වගේ.” මම – “එතකොට අයියට වයිෆ් ගැන කිසිම සැකයක් නෑ..??… එයාටත් ඔයා ගැන කිසිම සැකයක් නෑ??” ඔහු – ...

http://niruwatha.wordpress.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

ඕනිම smartphone එකකින් computer එකට log වෙලා වැඩකරමු...
ඔන්න අවුරුද්දකට විතර පස්සෙ ආපහු ආව post එකක් දාලා යන්න. :D වැඩ ගොඩක් වැඩි නිසාත් ඒ නිසාම post දාන්න වෙලාවක් හොයාගන්න අමාරු නිසා තමයි post දාන එක ටික දවසකට නැවැත්තුවෙ. දැං ඒ කතාව මදෑ..  අද කියන්න යන්නෙ ඕනි smartphone එකකින් computer එකට log වෙලා වැඩකරන්නෙ කොහොමද කියලා.ගොඩක් අය දන්නවනේ teamviewer  කියන software එක. ඇැැ.. ආහ්.. දන්නෙ නැති අයත් ඉන්නවද? teamviewer කියන්නෙ එක්කෙනෙකුගෙ computer එකක් තවත් කෙනෙකුට remote desktop ක්‍රමයට use කරන්න දෙන software ...

http://techtrickslanka.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

මය්යගේ නංගී
ඔන්න මන් මගේ කුළුදුල් දෙවනි කතාවත් කියන්න හදන්නෙ...... මේක නම් මගේ පරම පිවිතුරු අත් දැකීමක්. හිනා යන්නෙ නම් නෑ. මතක් වෙද්දි ඇඩෙනවා... මේ සහතික ඇත්ත. ඔය කොහොම කිව්වත් අපි හැමෝටම ඉන්නවනෙ හිත යන ස්ටාර් ල. ක්‍රිකට් ස්ටාර්, මූවි ස්ටාර් ඔය එකී, මෙකී නොකී හැම වර්ගයෙම එවුන්. ඉතින් අපිත් ඔය ඇච්චො බච්චො කාලෙ අනෙ ඉතින් මම තුමීගෙ හිතත් ගියා ඉම...ර්ජින් ක්‍රිකට් ස්ටාර් කෙනෙක්ට. ඕක ඒ දවස් වල අපි පන්ති වල ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පාලු දැනෙන හැන්දෑවක
දවසට එළිය දී උදයේ සිට දැවුණුහිරු දෙවියන් ට දැන් තද වෙහෙසකි දරුණුදාහය නිවාගන්න ට සිරුර ට දැනුණුඈතින් පෙනෙයි සිහිලැල් මුහුද ට බසිනු හමනා සුළං රැල්ලේ පැටලී දුරෙකසිට එන සීතලය තව ඉවසිය නො හැකසූරිය පෙම්වතාගෙන් වෙන් වන විටෙකමිහි ලිය නගන සුසුම යි මේ, නොමැ‘ත සැක කිරි සුදු පෙණ ඇතිරි පැමිණී වෙරළ වෙතළ සොවින් තැවෙන මිහි ලිය ගේ වෙරළ වතතෙමමින් විටින් විට නැගෙනා කඳුළු තෙතපිස දා දමන්න ට දරනා නො ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

කොන්ඩ කැවුම්
උසස්පෙළ කරන්න ගත්තට පස්සේ ඉඳලා පොත් කියවන්න ගත කරන්න ලැබුන කාලේ හරිම අඩු වෙලා ගියා . ඒ නිසා පරණ පුරුද්ද අලුත් කරගන්න කියලා වයලීනොත් දැන් පොත් වලට යටවෙන්න තීරණය කළා . අහුවෙන අහුවෙන හැම පොතක්ම කියවන එක පොඩි කාලේ සිරිත . දැනුත් එහෙම වෙන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ . ඒත් වෙලාව තමා ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ . ඒ නිසා දැන් බෑග් එකේ කොයි වෙලෙත් පොතක් දාගෙන යනවා අහුවෙච්ච වෙලාවේ කියවනවා කියලා හිතාගෙන . වයලීනොට ...

http://www.thelastrow.lk

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

බුදුන් නොහඳුනන බුද්ධගයාවේ කාන්තාවෝ - Women who doesn-t know the Lord Buddha
බුද්ධගයාව යන වදන ඇසීම පවා ඕනෑම බොදු සිතකට සැනසුම දනවන්නකි. ඒ සකල ලෝක වාසී බෞද්ධ ප්‍රජාවගේ පරම පූජනීය පුණ්‍ය භූමිය ඉන්දියාවේ බුද්ධගයාව බැවිනි. ඒ අනුව මුළු දිවි පවෛතම මෙම පුද බිම ඇසුරෙහි ගත කිරීමට ලැබේ නම් එය කවර නම් වාසනාවක් දැයි ඔබට වුව සිතුනහොත් එයද පුදුමයක් නොවේ. ඔබට එසේ සිතුන ද අදටත් බුද්ධගයාව අවට කාන්තාවෝ විශාල පිරිසක් ජීවත් වෙති. නමුත් ඔවුන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය අප සිතනවාට වඩා ඉඳුරාම ...

http://worldbeyondworld.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පිස්සු බෝවෙනවා ඕයි
අහස විලි රුදාවෙන් කෙඳිරි ගාන්නීය . ඈ  සියොළඟ පුරා පැතිරෙන වේදනාව , අහස පුරා අකුණු ගසන්නීය . මා පය ඉක්මන් කලේ කුමන හෝ සෙවිල්ලක් යටට වීමටය . රංජනී  කෙතරම් කීවත් , මට බොහෝ විට කුඩය අමතක වේ . හතරමං  හන්දියෙන් නුගේගොඩ පැත්තට හැරුණු විට ඇති මේ බස් නැවතුම් පොළ කිසිවෙක් පාවිච්චි කරනවා මා දැක නැත්තෙමි . බස් රථයක් වුව නැවත්වුවේ ඊට ටිකක් ඈතට වන්නටය .මා ඇතුළු වී ටික මොහොතකින්ම එහි කොනකට වූ කළු ගුලිය ම නෙත ...

http://pinchpoints.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පස්වැනි පරම්පරාවත් ආවා එහෙනම් IBM Cognitive Computing
ඔන්න මම ආයෙමත් ආවේ ඔයාලට අලුත්ම අලුත් නිව්ස් එකක් හොයාගෙන COGNITIVE COMPUTING. මොකක්ද මේ ඥානාත්මක පරිගණක කියල කියන්නේ?  හරි මෙන්න මේකයි කතාව ඔන්න IBM සමාගම අලුත්ම වැඩකට බැහැලා ඒ කියන්නේ එයාලා අලුතින් චිපයක් හදන්න යනවා මනුෂ්‍ය මොලේට සමානකම් කියන.  ඔන්න මේ වැඩේ සාර්ථක උනොත් අපි පස්වැනි පරිගණක පරම්පරාවට පා තබනවා . හැබැයි මේ වැඩෙන් මනුෂ්‍යටම පාඩුවක් වෙයිද දන්නෙත් නෑ කොහොම හරි ඔන්න ඕක තමයි කතාව ආ ...  ...

http://allsrilankans.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සිරාගේ මහවේ ප්‍රේමය
සිරා කොලුවා වෘත්තීය ජීවිතයේ හා පුරා කියා සම්බන්ධ වූ දැන්වීම් ප්‍රචාරණ ආයතනය පිහිටා තිබුනේ බොරැල්ල කොටා පාරේය. උදෑසනට ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයෙන් දුම්රියට ගොඩ වී මරදානෙන් බැස ඉතිරි දුර බස් රථයකින් ගමන් කලත් ආපසු ගමනේදී අතුරු සිදුරු නැතිව මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ පොදි කන දුම්රිය මගීන් හමුවේ දුම්රියකට ගොඩවීම උගහට හෙයින් සන්ධ්‍යා භාගයේ දුම්රියට පිවිසීම පිණිස මා එකල භාවිතා කලේ කොටුව දුම්රිය ...

http://siragekamare.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අද
ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අද (10) රාත්‍රී 08.19ට වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතය.දකුණු දිශාභිමුඛව පිටත් වන පෙරහර දළදා වීදිය (වෝඩ් වීදිය), යටිනුවර වීදිය, කන්දේ වීදිය (හිල් වීදිය), ඩී.එස්. සේනානායක වීදිය (ත්‍රීකුණාමල වීදිය) ඔස්සේ රජ වීදියෙන් ඉහළටවිත් ගෙවදීමට ...

http://slbcsns.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

රන් කිලේ 04ක් බර දේශපාලකයා ගේ කමිසය.
නිමි අැදුම් ව්‍යාපරිකෙයකු වන ඉන්දියාෙව් පන්කාජ් පාරාක් තම 45වන ජන්ම දිනය සමරන්ට කිලෝ 04 රන් වලින් නිපැයු කමිසයකින් සැරසි සිටියේය. 08 පංතියේ දි පාසැල් දිවියෙන් සමුරැගත් පන්කාජ් නිමි ඇඳුම් කාර්මානතයට පිවිසියේ ය. මුම්බායි නුවර සිට කි.මි. 260 ක දුරින් පිහිටි යෙලෝ නගරයේ ජිවත්වන ඔහු එම ප‍්‍රදේශයේ නගර සභාව් සභියෙකුද වේ. කුඩා කල සිට රන් වලට ඇල්මක් දැක්කවු ඔහු විවාහ මංගල්‍යයේදී මනාලියට වඩා ...

http://peoplesforumsl.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs